elaborats per marbristes


Entre els nostres clients hi ha empreses de marbre. Aquestes es beneficien de la nostra tecnologia i poden oferir als seus clients acabats d’alta qualitat, sense necessitat de fer fortes inversions.

A més, la nostra rapidesa, serietat i qualitat de servei permeten a les empreses de marbre per a les quals treballem complir amb els terminis i compromisos dels seus clients.

També tenim un servei de mesurament especialment dissenyat per a tallers de marbre, amb un sistema làser i un programa que mesura automàticament i transmet les dades a un ordinador portàtil, el qual dibuixa segons les mesures preses (la longitud, els graus, els encaixos, els radis de les corbes, etc.). Tot amb la màxima discreció i l’anonimat de la nostra empresa davant el vostre client.

Funcionem de manera que les empreses de marbre o bé ens envien les seves planxes directament de les cases comercials al nostre taller, o bé ens porten el taulell
tallat i polit, i nosaltres els tornem la feina elaborada més la minva, sense cobrar cap percentatge del material.

Disposem de tarifa de preus de productes elaborats, especial per a marbristes.

Serveis a empreses

ˇ mesurament amb làser i programa P.Cruz,
ˇ tall amb control numèric (CNC),
ˇ gravat de lapides (lletres, dibuixos o fotos),
ˇ escanejat i gravat de logos d’empresa o dibuixos a qualsevol pedra,
ˇ forats sense polir,
ˇ motllures i rebaixos fets amb talladora cnc 3D,
ˇ forats polits amb qualsevol forma,
ˇ forats polits i encolat de piques de Silestone integrades,
ˇ encimeres de bany amb pica integrada,
ˇ forats polits amb diàmetre o forma molt petits,
ˇ tovallolers polits,
ˇ enrasat de cubells d’escombraries, fustes de tall o balances,
ˇ escorredors polits rectes o inclinats,
ˇ ranures inclinades,
ˇ desbast de motllures lineals,
ˇ poliment de cantells lineals, de pilastres, goterons, tall inglet,
ˇ tall, encolat, poliment de cuines i banys amb regruix ingletat a 45º,
ˇ dibuix de la feina i presentació per fax o correu electrònic abans de realitzar-la,
ˇ plats de dutxa rebaixats a 4 aigües,
ˇ forats, rebaixos, escrits en pedres massisses i gruixudes (fins a 40 cm),
ˇ estudi, projecte, elaboració i col·locació de monòlits,
ˇ transport al vostre taller (amb acord previ).

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Aplacat d'hotel

Placa de Figueres

Placa de Figueres

Placa de Figueres

Tall d'escales

Tall d'escales

Tall d'escales

Tall d'escales

Tall d'escales

Taulells d'hotel

Taulells d'hotel

Taulells d'hotel

Taulells d'hotel

Taulells d'hotel

MARBRES VIŅOLAS - Telčfon/Fax: 93 764 24 10 - marbresvinolas@hotmail.com