Monòlits

Servei integral de monòlits de qualsevol mida o pes, peus d’escultures, columnes o plaques commemoratives.

Procés:

· desplaçament a la pedrera i elecció de la pedra
· visualització de les pedres escollides amb un ordinador portàtil a la seu del client
· estudi del pes, el volum i la resistència per part d’un arquitecte tècnic
· projecte de fonamentació
· encofrat, forjat i cimentació
· transport i ancoratge de la pedra
· utilització de camions i grues
· tall del bloc, poliment, envelliment o buixardada
· raspallada i neteja de la pedra
· elaboració de ganxos de transport, incrustació de plaques gravades o forats per collar-hi l’escultura
· última capa de formigó

Monolit de 19,6 tones

Una feina per la història

Elecció i estudi de la pedra

Plànols

Preparació i transport

Transport

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Grabat de la placa

Grabat de la placa

Grabat de la placa

Grabat de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Neteja i introducció de la placa

Inauguració

Inauguració

Una feina per la història

Una feina per la història

Una feina per la història

Una feina per la història

Bases per escultura

Feina lliurada

Elecció a la cantera

La pedra al nostre taller

Feina marcada

Tall manual

Polit manual

Feina acabada

MARBRES VIÑOLAS - Telèfon/Fax: 93 764 24 10 - marbresvinolas@hotmail.com